"Sometimes it's a struggle in my head and sometimes things become so clear. I try to draw or paint some of those clear moments."

Ulf  Johan Härd
Född 1958 i Lund. Arbetar med olja, akryl, akvarell, gouache och teckning.


Konsten har alltid varit en stor del av min identitet. Redan som barn kände jag mig hemma i den kreativa världen som består av färg och form. Här fick fantasin flöda och jag kände mig fri. Jag bestämde mig för att bli konstnär när jag var i yngre tonåren. Det var inget svårt val eftersom jag har ritat och målat så länge jag minns - det dagliga livet, händelser i världen, motiv ur fantasin.


Under 80-talet gick jag på en privat konstskola i Liège, Belgien. Jag har också arbetat som traditionell lärling hos olika konstnärer i Belgien, Holland och Frankrike under 4 år.


Mitt måleri är färgstarkt och ofta mycket innehållsrikt. Varje bild berättar en detaljrik egen historia som baseras på en inre drift att vilja förmedla något, en tanke, en känsla, en åsikt. Det är ett sätt att kommunicera helt enkelt, en form av att samtala.


Under åren har jag haft förmånen att få ställa ut i olika länder förutom Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Västindien samt USA. Born 1958 in Lund. I work with oil, acrylic, watercolor, gouache and drawing.


Art has always been a big part of my identity. As a child already, I felt at home in the creative world that consists of color and form. Here the imagination flowed and I felt free. I decided to become an artist when I was in my teens. It was not a difficult choice because I have been drawing and painting for as long as I can remember - daily life, events in the world, motifs from the imagination.


During the 1980s, I attended a private art school in Liège, Belgium, and worked as an apprentice with various artists in Belgium, the Netherlands and France

for 4 years.


My painting is colorful and often very rich in content. Each picture tells a detailed story of its own that is based on an inner drive to convey something, a thought, a feeling, an opinion. It's a way of simply communicating, a form of conversation.


Over the years I have had the privilege of exhibiting in various countries except Sweden, Denmark, France, Germany, the Caribbean and the USA. 

Ateljé

Ateljén
Ateljén
Artikel


[Artikel i Kristianstadsbladet 20180410]

Websites:

Instagram: ulfjohanhard

Facebook: Ateljé Ulf Johan Härd

Svenska konstnärer: Ulf Johan Härd

Artely: Ulf Johan Härd

Konstkvarteret: Ulf Johan Härd

Singulart: Ulf Johan Härd

Copyright © Ulf Johan Härd 2020.