Martin Johan Härd

Bildkonstnär, född 1958 i Lund. Arbetar med olja, akryl, akvarell, gouache och teckning.


Konsten har alltid varit en stor del av min identitet. Redan som barn kände jag mig hemma i bildens och formens färgstarka värld. Här fick fantasin vara fri och kreativiteten flöda. Jag bestämde mig för att bli konstnär när jag var i yngre tonåren. Det var inget svårt val eftersom jag har ritat och målat så länge jag minns - saker från livet, samhället, fantasin.


Under 80-talet gick jag på en privat konstskola i Liège, Belgien, samt arbetade som lärling hos olika konstnärer i Belgien, Holland och Frankrike under 4 år.

Mitt måleri är färgstarkt och ofta mycket innehållsrikt. Varje bild berättar en detaljrik egen historia som baseras på en inre drift att vilja förmedla något, en tanke, en känsla, en åsikt. Det är ett sätt att kommunicera helt enkelt, en form av att samtala.


Jag har haft utställningar i Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Västindien samt U.S.A. Bland annat har jag ställt ut på Seattle Museum of Northern Heritage i USA och på Landskrona museum.


Representerad på Seattle Museum of Northern Heritage i USA.

Martin Johan Härd

A Swedish painter, born 1958 in Lund. Works with oil, acrylic, gouache and drawing. He try to explore things that stand out somewhat different in the interplay between humans and their environment. His painting is colorful and often very contentious. Each image tells a detailed own story and has its own "mix" of his thoughts and reflections.


“I have been taking all kinds of evening classes in drawing and painting during my childhood. Later on I study art in a privat art-school in Liège, Belgium. After the art-school I practise and worked 4 years with different artist in Belgium, Holland and France. I have exhibited in Sweden, Denmark, France, Germany, West Indies and the U.S.A. For example, I have exhibited at the Seattle Museum of Northern Heritage in the USA and at the Landskrona museum in Sweden.”


Represented at the Nordic Heritage Museum of Seattle.

Martin Johan Härd

Un peintre suédois, né en 1958 à Lund. Il travaille avec l'huile, à l'acrylique, à la gouache, et dessin. Se fait remarquer dans sa manière très personelle d'explorer les choses qui relient l'homme à son environnement. Sa peinture est colorée et souvent très controversée. Chaque image raconte une histoire propre et a son propre "mélange" de pensées et de réflexions.


”J'ai suivi différents cours du soir de dessin et de peinture dans mon enfance. Plus tard, j'ai étudié l'art dans une école d'art privée à Liège, en Belgique. Après l'école d'art, j'ai mis en pratique mes acquis en travaillant 4 ans avec différents artistes en Belgique, aux pays-Bas et en France. J'ai exposé en Suède, au Danemark, en France, en Allemagne aux Antilles et aux Etats-Unis. J'ai notamment exposé au Seattle Museum of Northern Heritage aux États-Unis et au Landskrona museum en Suède.”


Représenté au Nordic Heritage Museum de Seattle.

Om mig/About me/À propos de moi

Medlem i SvK, BUS, Kkv


Bildkonstnär född 1958 i Lund. / A Swedish painter and drawer born in 1958 / Un peintre et dessinateur né en 1958.


"Sometimes it's a struggle in my head and sometimes things become so clear. I try to draw or paint some of those clear moments."

Följ mig/Follow me/Suis moi

Instagram: martinjohanhard

Facebook: Ateljé Martin Johan Härd

Svenska konstnärer: Martin Johan Härd

Artely: Martin Johan Härd

Konstkvarteret: Martin Johan Härd

Konst2: Martin Johan Härd

Singulart: Martin Johan Härd

Ateljén

[Ateljén]

Ateljén

[Ateljén]

Artikel

[Artikel i Kristianstadsbladet 20180410]

Copyright © Martin Johan Härd 2020.